Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Wat moet ik doen met mijn lopende verzekeringen als ik klant word bij Prokx Payroll Professionals?

Prokx Payroll Professionals is juridisch gezien werkgever en zodoende verantwoordelijk voor de afdrachten aan instanties. Dit hoeft u dus niet (meer) te doen en daarom kunt u betalingen aan een aantal instanties (gedeeltelijk) stopzetten. Als u tot vandaag uw werknemers in eigen dienst had, zijn er een aantal zaken die afgemeld of gewijzigd dienen te worden. (Af)melden of wijzigen:

  • Arbodienst
  • Ziektewet (ziekteverzuimverzekering bij uw zorgverzekeraar)
  • Pensioenfonds
  • Uw accountant/ boekhouder
  • Belastingdienst (afdracht loonbelasting en sociale premies) Aandachtspunten: Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In gevolge van de Arbo-wet bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer. De RI&E valt niet onder Prokx Payroll Professionals.
  • Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering dient u wel te behouden. De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.